הכשרת מטפלים לשיטת לייף אנרג'י שלב ב'

קורס זה הנו המשכו של קורס הכשרת המטפלים שלב א' .

חומר הלימוד בשלב זה עוסק בהעמקת היכול המקצועית הן בתהליכי האבחון הטיפולי והן בתהליכים טיפוליים .
בשלב זה נוספים כלים מקצועיים רב ים ומגוונים הכוללים פרוטוקולים טיפוליים מתקדמים, עבודה טיפולית עם תדרים
מיוחדים בשיטות ואפליקציות מתקדמות .

הקבלה לקורס זה מותנית כמובן בסיום הכשרת מטפלי לייף אנרג'י שלב א'.