כשרות

לכל מוצרנו תעודת כשרות מטעם הרבנות הראשית המועצה הדתית בית שמש כפי שכתוב על גבי אריזת המוצר.