סדרה יעודית למטפלים תמציות למצבים פיזיולוגים מורכבים וספציפיים

סדרה יעודית למטפלים תמציות למצבים פיזיולוגים מורכבים וספציפיים

תמציות למצבים פיזיולוגים מורכבים וספציפיים
סדרה זו כוללת תמציות טווח רחב המזרזות ביעילות תהליכי ריפוי במצבים
מורכבים /או מצבים בעלי אפיון מיוחד.

אופן השימוש בתמציות אלו נלמד בקורסים להכשרת מטפלים בשיטת לייף אנרג’י