תמציות התדרים המשמשות את המטפלים בשיטת לייף אנרג'י

מטפלי לייף אנרג'י משתמשים בתמציות הטיפוליות הייחודיות למטפלים בשיטה.

אלו תמציות ייחודיות המכילות "שדות תדר מאוחד" של ההיבט הרגשי הצמוד ל"בעיה" כמו גם להיבט הפיזי ואפילו

למצב האנרגטי. אין שום מוצר דומה או מקביל ביעילות האבחון הטיפולי והתוצאות הטיפוליות.

לתמציות השפעה בטווח המידי,בטווח הבינוני ולבניית הבריאות בטווח הארוך.
במקביל לשימוש בתמציות משלבים מטפלי לייף אנרג'י את השימוש באדווקטורים ובביו קורקטורים
להכנת הפורמולות המותאמות לכל מטופל בהתאם לאבחנה הטיפולית.

אופן השימוש בתמציות אלו נלמד בקורסים להכשרת מטפלים בשיטת לייף אנרג'י.