איזון ו"תיקון" המערך האנרגטי

תמציות ייחודיות לאיזון ותיקון אנרגטי במערכת הצ'קרות ובזרימת אנרגית הין והיאנג