פורמולות מוכנות

פורמולות סינרגטיות המותאמות למצבים ספציפיים . פורמולות אלו מוכנות לנטילה כפי שהן וגם יכולות לשמש כ"עגלה" לנשיאת הפורמולה האישית .